1

مشاوره حقوقي

News Discuss 
مشاوره حقوقی مشاور حقوقی کسی است که مشاوره حقوقی تخصصی و صنعت ای را به طور قراردادی به افراد حقیقی و یا حقوقی میدهد. فارغ التحصیلان ریسمان حقوق علاوه بر مشاغل قیمومت، قضاوت و سردفتری، می توانند به شغل مشاوره حقوقی نیز بپردازند. اشخاص حقیقی و حقوقی به راهبر ناآگاهی http://titusxwri67914.bloggin-ads.com/15032450/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story