1

سیستم حضور غیاب باشگاهی

News Discuss 
• گزارشات پایه شامل اشخاص و موجودی کالاها، کاردکس کالا و گزارش مانده حساب ها، سود و زیاد و... در نتیجه سازمان ها به سرعت در حال تلاش برای وفق دادن خود با شرایط جدید هستند. مدیریت نیروی کار با توجه تغ... پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص آموزش رایگان اولیه نامشخص http://kameronh6esd.actoblog.com/115101/دستگاه-حضور-غیاب-خرید

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story