1

اقامت توریستی ترکیه Options

News Discuss 
آیا اقامت توریستی جزء سوابق جهت اخذ پاسپورت ترکیه می شود ؟ آیا می توان انگشت نگاری و عکسها را با بقیه مدارک فرستاد؟ در صورتی که فرد خارجی که درخواست اجازه اقامت خانوادگی نموده است; دارای بیش از یک همسر باشد; تنها برای یکی از همسران اجازه اقامت خانوادگی http://david7b85qsw5.blogoscience.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story