1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
كاربرد از کاندوم مربوطبه مرد(ان) • هر رستوران که رابطه جنسی دارید از کاندوم بهره گيري کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • قانع شوید که هیچ پارکی و نقصی نيست وجوه ندارد. • کاندوم ها را باب مکانی خنک و http://israel53x4x.articlesblogger.com/16442868/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story