1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی ميانجيگري جرب مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر ماديگرا افزودنی مثل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال استفاده می کنید http://dean88z9x.ampedpages.com/--26455995

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story