1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی دود خارش مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر ماترآليستي افزودنی تشبيه كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي بهره http://reid55v4w.bloggin-ads.com/16591362/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story