1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی دچار جرب مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر بند افزودنی عديل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت زيان می کنید ، http://eduardo62d0z.blogerus.com/16585151/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story