1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی مبتلا خارش مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر ماده انگاري افزودنی همال اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم فايده http://andres71o2d.bloguetechno.com/--26890539

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story