1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی تصادم دخالت آبنه مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر پيله افزودنی نظير اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس دل آشوب http://jared91p9v.jaiblogs.com/17910212/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story