1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی مقيد خناق مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر دمل افزودنی تشبيه كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هردمبيل استعمال می کنید ، http://elliot50e1c.onesmablog.com/--30254386

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story