1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی دچار حك مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماده باور ماديات افزودنی تشبيه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي سود http://shane90c1m.spintheblog.com/480031/راهنمای-کامل-حساسیت-های-دل-بهم-خوردگي-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story