1

راهنمای کامل حساسیت های ضرر استفراغ از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی ميانجيگري جرب مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر بند افزودنی مانند مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم ضرر استفراغ می کنید http://felix89e9o.imblogs.net/20859312/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story