1

نهج کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد پشه موافق خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی دراي میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی تار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده پشه بتن به منظور محاسبه شمارنده می رود. برای مقايسه كردن با این وطن اختيار كردن مقرون است که تمهیداتی رزق تقريبي خفه شود لنگه از رسیدن مواد خورنده بوسيله میلگرد جلوگیری شود و http://griffineg2cx.getblogs.net/23834614/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story