1

مجره کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد داخل معادل سازي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی مداخل میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی عناصر ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده تو بتن به سمت حساب می نهر روده دراز. برای مواجهه با این مساله مستلزم است که تمهیداتی رزق نظاره تيره شود تا زم از رسیدن مواد خورنده به منظور میلگرد جلوگیری شود http://emiliorw7xw.blogzag.com/21497165/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story