1

مسير کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد رزق يكسان سازي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی مرواريد درآمد میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی براق ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده زنگ بتن به منظور محاسب می ساز رودخانه. برای جبران با این قضيه بايسته است که تمهیداتی درون منظر افسرده شود لغايت از رسیدن مواد خورنده به سوي میلگرد جلوگیری شود و یا http://andyxr7xg.fitnell.com/33076428/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story