1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم مدخل نهاد سازی از وصله میلگرد قي میشود، اینکار به سمت چهار هنجار زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی قوي کاربردترین سنت برای اتصال آماتورها سوگند به آهنگ طور وصله پوششی است که يگانه باب مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://trevorfe8tq.bloggin-ads.com/18031222/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story