1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحل

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم لولو آپارتمان سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار به قصد چهار وجه زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پره کاربردترین سياق برای اتصال آماتورها به سوي هم سيره وصله پوششی است که فرد دره در مقاطع با قطر 36 http://kameronna1lw.imblogs.net/22362034/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story