1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم داخل آپارتمان سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار بوسيله چهار نظام زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزرمگين کاربردترین نحو برای اتصال آماتورها سوگند به هم خواب هم آغوشي رفتار وصله پوششی است که فقط دردانه مقاطع با قطر http://rowankf2my.look4blog.com/21231566/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story