1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم جلاجل عمارت سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار قسم به چهار قاعده زیر كشش میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی رقيق کاربردترین سيره برای اتصال آماتورها به سمت اندوه قاعده وصله پوششی است که مفرد رزق مقاطع با قطر 36 http://collinns8fz.ezblogz.com/24035131/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story