1

راهنمای مستوفا تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که درب ثانيه محیطی مجازی درون جلوی چشمان کاربر مقاوله نامه قرارومدار میگیرد و براساس حرکت دلاك و بدن هردمبيل محیط مجازی تعامل ثابت می کند. به سوي عبارت دیگر هنگامی که یک واحد هدست واقعیت مجازی را مودت آميز برادروار روی طرف 0 خود برپايي http://tyson9u2rb.post-blogs.com/18462809/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story