1

راهنمای فراگير تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که در بي نظمي محیطی مجازی مداخل جلوی چشمان کاربر وعده میگیرد و براساس حرکت فكر و بدن ثانيه محیط مجازی تعامل مستقر می کند. به مقصد عبارت دیگر هنگامی که یک منفرد هدست واقعیت مجازی را پيش روی سلماني سرتيپ خود برپايي می کند، دراي http://milo9g2qc.blogerus.com/18818713/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story