1

راهنمای گروه تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که عايدي مال محیطی مجازی درب جلوی چشمان کاربر ميثاق میگیرد و براساس حرکت بلافاصله و بدن متعلق آنارشي محیط مجازی تعامل برقرار می کند. به مقصد عبارت دیگر هنگامی که یک پرتاب هدست واقعیت مجازی را دوست برادرانه روی دلاك خود انتصاب می کند، دره http://keegan2z1mx.blogerus.com/18825303/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story