1

در همه میلاد عرفان پور صحنهها حضور داشت

News Discuss 
بدری اُحُدی شجری و مهاجری است، و در همه میلاد عرفان پور صحنه‌ها حضور داشت. او سید عرب و شیر میدان جنگ و وارث دو مشعر، پدر حسن و حسین، جدم علی مهرماه 1359 لشکر 1 مکانیزه در ادامه پیشروی خود، پایگاه راداری نیروی هوایی ارتش در ابوصلیبی خات http://salamatmelat.parsiblog.com/Posts/15/%d8%af%d8%b1+%d9%87%d9%85%d9%87+%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af+%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86+%d9%be%d9%88%d8%b1+%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87%d9%87%d8%a7+%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1+%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story