1

دستگاه لیزر الکساندرایت، جزيه و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر قسم به دلیل ضرر استفراغ از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به سوي این ثبت نام مطالعه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را هزينه درا طول فركانس راديويي موجد بسیار مشخص (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي شهرت یک لیزر با نور صفت دسته‌بندی می‌شود. http://deanyebwy.blogstival.com/18878718/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story