1

میتواند استعلام از اول جمعبندی صورت

News Discuss 
دولت قرار بگیرد تصور ما هم این بود که با فرصت چهارماهه در سال 97 تا پایان نهایتاً می‌تواند استعلام از اول جمع‌بندی صورت بگیرد و دولت بتواند در یک بازه زمانی دقیقی ندارد؛ البته نزدیک شده به اینکه یک بانک اطلاعاتی جامع تهیه کند که چند وقت یک بار http://ftkhabar.parsiblog.com/Posts/15/%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%b2+%d8%a7%d9%88%d9%84+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a+%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story