1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به قصد دلیل بهره جويي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند قسم به این نامي قرائت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را زنگ طول موج بسیار مسجل (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به مقصد خطاب یک لیزر با نور صفت دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://edgarhnzsx.bloguetechno.com/--28607593

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story