1

دستگاه لیزر الکساندرایت، جزيه و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به سمت دلیل بهره گيري از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به سوي این لقب مدعو می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را گوهر طول فركانس راديويي موجد بسیار مشخص (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به قصد شهرت یک لیزر با نور خشكيده دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای http://daltonplems.look4blog.com/34005016/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story