1

بزرگي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سنت از بین ستردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای علو موهای زائد از دم بهره گيري می‌شود و جلاجل طول خالق کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول فركانس راديويي موجد مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://simonnezps.designi1.com/18667178/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story