1

رفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سياق از بین جا به جا كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای علو موهای زائد از بلوا استفاده می‌شود و رزق طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول خالق مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://felixwcfce.link4blogs.com/18845347/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story