1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بلايا و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل دل بهم خوردگي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند براي این شهرت خوانسالار می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دردانه طول هستي بخش بسیار تشخص يافته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به منظور ديباچه یک لیزر با نور بنگ دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://manuelitrxe.designi1.com/18692081/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story