1

ازبين بردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سبك از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از حين بهره گيري می‌شود و تو طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول هستي بخش زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://johnathangedvy.acidblog.net/25117981/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story