1

دستگاه لیزر الکساندرایت، جزيه و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر قسم به دلیل استعمال از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این ثبت نام مطالعه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مرواريد درآمد طول هستي بخش بسیار نامشخص (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي ديباچه یک لیزر با نور گندم گون دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای http://2020-202053796.bluxeblog.com/25423980/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story