1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر سوگند به دلیل بهره جويي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند سوگند به این اسم خواندن می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دراي طول چين خوردگي سطح آب بسیار معلوم (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و سوگند به آدرس یک لیزر با نور سبزه دسته‌بندی می‌شود. http://deaniowbb.pages10.com/--35007818

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story