1

The best Side of mua ban nha dat long an

News Discuss 
Nhưng đến nay Cục thuế TP vẫn chưa thực Helloện truy thu, truy hoàn tiền sử dụng đất tại 3 khu theo quyết định 6520/QĐ-UBND ngày 26/twelve/2005 của UBND TP. Đối với Sở Tài chính đến nay vẫn chưa xác định phần diện tích đất hoán đổi với Nhà nước http://marjaneyk171wph7.mdkblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story