1

چه هزینه ای در 25 سال گذشته به طور چشمگیری برای مشاغل ایالات متحده افزایش یاغته است

News Discuss 
چه هزینه ای در 25 سال گذشته به طور چشمگیری برای مشاغل ایالات متحده افزایش یافته است؟ این هزینه مراقبت های بهداشتی یا مالیات یا حتی غرامت اجرایی نیست. این تبلیغات است ، دقیق تر دقیقاً هزینه دستور توجه مصرف کننده ، که با محاسبه من از سال 1990 https://telegra.ph/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-02-16

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story