1

Top Guidelines Of wabo casino

News Discuss 
4 Het bevoegd gezag geeft in de motivering van de beslissing op de aanvraag te kennen, op welke wijze de in het eerste lid, onder a, genoemde aspecten de inhoud van het besluit hebben beïnvloed. 3 Voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in het eerste lid, kan de https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story