1

گزینه های مقابله با افکار منفی

News Discuss 
درک هر شخصی از واقعیات نتیجه تمام باورهایی است که در ذهن دارد و شاید این باورها صحیح نباشند و پایه و اساسی هم نداشته باشند. بعدها به دلیل اهمیتی که هوش هیجانی در کسب و کار ها داشت، دانیل گلمن و همکارانش، انجمن پژوهش هوش هیجانی را ایجاد نمودند. https://www.janbalaghi.com/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story