1

کراش

News Discuss 
کراش داشتن یعنی چه؟ معنای کلمه کراش چیست؟ به این ترتیب زمان بیشتری را به فعالیت خود فکر خواهید کرد و اگر در حال حاضر سرگرمی خاصی ندارید بهتر است سریعا درباره آن فکری بیندیشید. مثلا دیدن یک سریال جدید را شروع کنید، به باشگاه ورزشی بروید، به آشپزی غذاهای https://datdanang.vn/question/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story