1

مدیریت مالی

News Discuss 
سیستم مدیریت مالی هوشمند نوین که زیر مجموعه نرم افزار حسابداری شرکتی این مجموعه است، می‌تواند با ثبت کردن این اطلاعات به کسب و کارهای شرکتی کوچک، کمک کند و مدیران این شرکت‌ها را در جهت محاسبه ارزش و شناسایی هزینه استهلاک اموال خود، همراهی کند. http://hnoviniha.loxblog.com/post/81/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story