1

Iva

News Discuss 
تست بیش فعالی در بزرگسالان آزمون های جداگانه برای حالت های دیداری و شنیداری انجام می شود. در نسخه تصویری ، T.O.V.A. از اشکال هندسی استفاده می کند تا سطح زبان و سطح خواندن نقشی در امتیازدهی نداشته باشد. T.O.V.A. دارای دو بخش است ، شبیه به بخشهای کم و https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story