1

حسادت را بهتر بشناسید

News Discuss 
حتی حسادت كم در روابط، به عنوان احساسي ناخوشايند توسط فرد تجربه مي شود. و بخصوص در روابط صمیمی علامتي است كه مشكلات آتي را پيشبيني مي كند. البته توجه به عملكرد حسادت در پيشبيني مشكلات پيش رو كافي نيست و عوامل زمينه سازي براي پيدايش این احساس در نظر https://cutt.ly/0YhhJd0

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story