1

ثبت شرکت

News Discuss 
پرداخت هزینه های قانونی برای ثبت شرکت و آگهی روزنامه رسمی. در نتیجه، اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است، برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یاقتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث، به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه http://colton3c48mdt1.blogproducer.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story