1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
دایرة‌المعارف گرایشات جنسی این کلمه ریشه‌ای تاریخی و سیاسی دارد و به طور کلی هر چیزی که خارج از نرم دگرجنس‌خواه در جامعه قرار گیرد، کوییر محسوب می‌شود. لذا این کلمه بسیار بیشتر از یک گرایش جنسی را عبارت می‌شود و می‌توان پدیدارهای گوناگونی را در جامعه، جزو این http://go.bubbl.us/c529cf/ddc4?/Bookmark

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story