1

الگوی آماده

News Discuss 
انتظار معجزه از الگوی آماده نداشته باشید ! معجزه اول : من خیاطی بلد نیستم پس الگو آماده میگیرم تا بتوانم خیاطی کنم ! توجه توجه توجه ! قرار نیست الگوی آماده برای شما معجزه کند! یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر خیاطی بلد نیستید نباید پیش خود فکر کنید https://t.ly/bVg5

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story