1

نرم افزار مدیریت مشتری

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) چیست؟ با استفاده از ابزارهای داده کاوی موجود در برنامههای صفحه گسترده که دادهها را به منظور تعیین الگوها و روابط مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد، میتوان... https://salesacademy.blog.ir/post/165

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story