1

بهترین نرم افزار ارتباط با مشتریان (CRM) کدام است؟

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; سی آر ام CRM چیست؟ بله. سیستم CRM با سیستم های تلفن VoIP یکپارچه است. اگر بخواهیم به صورت کلی بگوییم که در crm دقیقا چه اتفاقی میافتد، باید بگوییم که در سیستم و یا نرمافزار CRM ، ... https://stephenbhhd30730.blogdiloz.com/13522267/نرم-افزار-مدیریت-ارتباط-با-مشتری

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story