1

The 2-Minute Rule for wabo

News Discuss 
In gevallen waarin het onverwijld in werking treden van een beschikking als bedoeld in artikel six.1 naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is, kan het in afwijking van dat artikel bepalen dat zij terstond na haar bekendmaking in werking treedt. three°. de met betrekking tot de inrichting of https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story