1

قهرست بها - An Overview

News Discuss 
فصل ششم- تعمیر تاسیسات ایستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز (ابزاردقیق) البته بعضی از سازمان ها و شرکت های دولتی دارای فهرست بها برقی خاصی برای پروژه های برقی خود هستند. در فهرست بها تاسیسات برقی تنظیم شده توسط سازمان برنامه و بودجه تمامی موارد و آیتم ها https://cutt.ly/zXQkxew

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story