1

استفاده از 9 قالی ماشینی استراتژی‌هایی مانند حرفه‌ای‌ها

News Discuss 
در اين مطلب مي خوانيم: صنعـت توليـد فـرش ماشـيني در حـدود سي سـال پيش در كشور ما راهاندازي شـد، تـا پيش از اين زمان اغلـب افـراد از فرش دسـتباف اسـتفاده مي كردند و در بيشتر خانهها يـك دار قالي بافي وجود داشت و معمولاً همه خانوادهها فرش موردنياز خود https://freshbookmarking.com/story13247570/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story