1

Fascination About ร้านขายผมจริง

News Discuss 
ความคิดและชีวิตของนักสะสมเครื่องเขียนชาวเกาหลี ตระเวนร้านเครื่องเขียนทั่วไทย เพื่อเขียนหนังสือร้านเครื่องเขียนไทย “ทีแรกไม่เคยคิดเขียนหนังสือร้านเครื่องเขียนไทยเลยค่ะ” นักเขียนตอบทันที เมื่อเราถามถึงจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มแรกของเธอ “แค่รู้สึกว่าร้านเครื่องเขียนไทยมีคอนเทนต์ดี ๆ และน่าถ่ายรูปเก็บไว้” ราคาไม่ต่ำจนเกินไป เพื่อป้องกันปัญหาขาดทุนที่จะทำให้ร้านดำเนินไปต่อยาก ไม่ว่าโลกนี้จ... https://mauricew864sai1.wikifordummies.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story